નિસર્ગનું શ્વેત રૂપ

snowfall.jpg

 snow2.jpg

ઝરમર ઝરમર આભથી વરસે,

            શ્વેત મોગરાનાં ફૂલો જાણે;

કોમળ કોમળ તાજા સ્પર્શે,

           વાદળ રૂના ઢગલા જાણે;

પડતાં પડતાં ડાળ પર થીજે,

           ક્રિસ્ટલ હો કોઇ મંડપ જાણે;

સરકી સરકી શાંત પડે એ,

           સફેદ મુલાયમ ચાદર જાણે;                   

બર્ફીલા ભીના રૂપો કલ્પે,

           આભ-ધરાનું મિલન જાણે.

           

Advertisements

11 thoughts on “નિસર્ગનું શ્વેત રૂપ

  1. Wah Devikaben!

    સુંદર શબ્દ-ચિત્ર. Appropriate pictures! Once again, this one is so much in rhythm લય.

    Keep it up!

    Like

  2. We in a way, here in New York, are lucky!!!! that we see your imagination with our eyes. You seem to miss those times when you were here as we miss you! Keep it coming…it provides warmth in this cold weather!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s