ત્વમેવ સર્વમ

એક  અગદ્યાપદ્ય :

 

ત્વમેવ સર્વમ્
god.jpg   
               

તું  અપરોક્ષ પણે  નિશદિન સર્વત્ર સ્પર્શે છે,

તું જ અદ્રશ્ય રહીને પણ સર્વત્ર દ્રષ્ટિમાન છે,

સૂરજ- ચાંદ -સિતારા નીકળે  છે ક્યાંથી ?

તારા જ રૂપના એ પર્યાય છે.

ક્ષણેક્ષણને એક્ઠી કરી યુગ રચે છે કોણ ?

તારા જ આકારનો એ આવિષ્કાર છે;

ઋતુઓ અને રંગો વિધવિધ બદલે છે કોણ ?

તારી જ પીંછીની એ કરામત છે.

વસંત પાનખરની રમત રમે છે કોણ ?

તારી જ  કલાની એ લીલા છે.

જીવન-મૃત્યુની દોર,અરે એની વચ્ચેના

જીવન પટને વહાવે છે કોણ ?

તારી જ જાદુગરીનો  એ ખેલ છે,

કઠપૂતળીઓ બનાવી સૌને નચાવે છે કોણ ?

તારા જ દિગ્દર્શનની આ જમાવટ છે.

ભવ્ય રંગમંચના ઓ રચનારા,

નેપથ્યમાંથી સાકાર બહાર આવશે કદી ?

” અહમ્ અસ્મિ ” કહી દર્શન દેશે કદી ?

Advertisements

16 thoughts on “ત્વમેવ સર્વમ

 1. “આત્મા-પરમાત્મા” પછી એને શોધવા ક્યાં જવા? મળે છે રોજ માત્ર આપણી નરી આંખ ઓળખી નથી શક્તી!!
  ઈશ્વર વ્યાપક છે તેની અનુભૂતીની સુંદર રચના!

  Like

 2. He is everywhere. He is in everyone. In different stages of life, he can be found in different relations. Isn’t it true?

  Nice poem!

  Like

 3. અનુભવ તો નથી, પરંતુ વાંચ્યું છે કે, જ્યારે આ તડપ એટલી તીવ્ર બને કે ક્યાંય બીજું કશું ના જણાય, ત્યારે એ નેપથ્યમાંથી બહાર આવે છે.

  Like

 4. પ્રભુ પ્રત્યેની અસ્મિતા ખૂબ સારી લાગી.
  ખૂબ સુંદર શબ્દો સાથે લાગણીઓ પ્રગટ કરી છે આપે.
  સરસ

  Like

 5. Fine expression of God’s presence in this world.
  We may not see him as a person like you and me,
  but He gives all the evidences of his existence in
  our daily life. He is giving you inspiration to write
  and create so many fine poems, isn’t it?
  God Bless You!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s