સંગ્રહ

‘ઢ’નો ઢોલ

     

ઢોલિયો ઢાળી ઢોલીએ,
ઢોલક ઢમ ઢમ ઢબુકાવ્યાં,

ઢંઢેરાના ઢાંચે ઢબથી,
ઢંક,ઢોર,ને ઢેલ ઢળકાવ્યાં;

ઢેબરાં ઢાંકી ઢૂંકડેથી,
ઢચૂક ઢચૂક ઢીંગલા ઢસડાવ્યાં,

ઢાલથી ઢાંકપીંછોડના ઢંગે,
ઢળી ઢોળાઇ ઢોલ ઢંઢોળાવ્યાં.

ઢોલિયો ઢાળી ઢોલીએ,
ઢોલ ઢમ ઢમ ઢબુકાવ્યાં.

  ઢંક=કાગડો

‘ડ’- ડોલરનો ડંખ

– ડોલરનો ડંખ

હાયકુ :  5-7-5

( 1 )

ડેલીએ ડૂસ્કું.

ડગમગ ડગલું,

ડોલર ડંખે,

( 2 )

ડોલર ડાળી,

ડોલતી ડોલાવતી,

ડોકે ડસતી.

તાન્કા :  5-7-5-7-7

(મૂળે જાપાનીઝ કાવ્ય-પ્રકાર, 31 અક્ષર,પાંચ લીટી. )

 ( 1 )

ડોલર ડંકે,

ડગી ગયાં ડાહ્યાઓ.

ડુંગરાઓ ડોલ્યાં,

ડોલી ડોલી ડૂબાડ્યાં.

ડગલે ડાઘા ડૂઘી.

‘ઠ’ના ઠાકોરજી

ઠાકોરજીનો ઠરેલ ઠસ્સો,

ઠેકઠેકાણે ઠાઠ- ઠસ્સો;

ઠગને ઠોકે ઠોકર ઠેસે,

ઠાંસોઠાંસ ઠીકઠાક ઠસ્સો.

ઠંડીમાં ઠીંગુજી ઠૂઠવે;

ઠારે ઠાકોરજીનો ઠસ્સો;

ઠુમક ઠુમક ઠુમરી ઠુમકે

ઠુમકે ઠુમકે ઠાઠ ઠસ્સો;

ઠાકોરજીનો ઠરેલ ઠસ્સો.

‘ચ’નો ચાંદ

ચાંદનો ચિરાગ ચમક્યો,

          ચિતારાનો ચહેરો ચમક્યો;

ચાંદનીમાં ચાલતા ચિત્રમાં,

          ચિત્તડાનો ચોર ચમક્યો..

 

ચોરેલી ચિનગારી ચિત્તચોરે ચાંપી,

             ચોરે,ચૌટે ચર્ચાઓ ચાલી;

ચોમેર ચાંદનીમાં ચાલતાં ચાલતાં,

             ચકોર ચૌલા ચક્ચૂર ચાલી..

 

ચંદનપુરની ચોળી ને  ચુંદડી,

             ચણક ચણોઠીશી ચૂડી;

ચીવટથી ચીંથરે ચીટકેલી ચીઠ્ઠીમાં,

             ચકમકતી ચાહતની ચાંદી.

 

ચાહના ચકરાવે  ચાતક ચોમાસે,

             ચડ્યાં ચક્ડોળે ચકો ને ચકી;

ચોમેર ચોતરે ચૂવા-ચંદન,

             ચોપાસ ચિક્કાર ચંપો-ચમેલી.

 

*************************************************************

એક ચિત્રકાર ચાંદનીમાં ચાલવા નીકળે છે.એના ચિત્તમાં ચાહતના કેટકેટલાં ચિત્રો ઉપસે છે ? એકસાથે તેને ચિત્તચોર,ચૌલા નામની નારી,ચાતક,ચકલો ને ચક્લી,ચૂવાચંદનની સુગંધ,ચંપો ચમેલી વગેરે ઘણાં ઘણાં ચિત્રો મન:પટ પર આવે છે. તેનો આ ચિતાર છે.

 

 

 

“ઘ”ની ઘડી


ઘડીનો  ‘ઘ’….

ક્ષણમાત્રમાં ચિત્ર કેવું બદલાઈ જાય છે તેની એક વાત..

**********************************************************

ઘેરા ઘેરા ઘેનમાં ઘેલી,

ઘમ્મર ઘમ્મર ઘરમાં ઘૂમી.

ઘરેણાના  ઘણાયે  ઘાટ  ઘડીને,

ઘૂંઘટમાં  ઘાટે ઘાટે ઘૂમી.

ઘનઘોર  ઘટાઓ  ઘેરી ઘેરી,

ઘેર ઘેર  ઘોર ઘટનાઓ ઘટી.

ઘેલી ઘૂમતી, ઘડીમાં  ઘસાઈ.

ઘરદીવડી, ઘરઆંગણે  ઘવાઈ.

ઘડીની ઘંટીમાં  ઘૂંટાતા ઘાવ,

ઘડિયાળના ઘંટમાં ઘૂમતા ઘાટ,

ઘટના ઘૂમ્મટમાં  ઘેલાં ઘનશ્યામ,

ઘડીકમાં ઘડીને ઘસતા ઘરબાર.

 

*******************************************

 

 

 
 

 

 

“ગ” ગોરીનું ગીત..

ગોરીના  ગીતે  ગગન ગૂંજ્યું,
ગૌરવવંતુ ગુજરાત ગાજ્યું,
ગૂંથેલ ગજરે, ગરબે ગવાતા,
ગર્વીલું ગાણું, ગાંધર્વોને ગમ્યું.
ગૌરવર્ણાએ  ગોવૃંદનું ગોત્યું,
ગોપાલ ગોવરધનને ગમ્યું.
ગલીએ ગલીએ ગોરસનું ગાતાં,
ગઝલમાં ગુલ ગવૈયાને ગમ્યું.
ગૌરાંગનાનું ગર્વિષ્ઠ ગાન
ગુમાનધારી ગજેન્દ્રને ગમ્યું.
ગુસ્સામાં ગાગરને ગોઠવીને ગાતાં
ગજગામિની ગોપીઓને ગમ્યું.
ગીતમાં ગિરા-ગરિમા ગવાતા,
ગુણવાન ગુરુજનોને ગમ્યું.