જૂઈ મેળોઃ માર્ચ ૨૦૨૨: રજૂઆત

૨૬ માર્ચ, ૨૦૨૨ના રોજ કેલિફોર્નિયામાં ઉજવાયેલ ‘જૂઈમેળો’ ના કાર્યક્રમમાં અગાઉથી કરેલ રેકોર્ડેડ વિડીયો દ્વારા રજૂઆત…

શ્રીમતી ઉષાબહેન ઉપાધ્યાયના આભાર સાથે સહર્ષ..

2 thoughts on “જૂઈ મેળોઃ માર્ચ ૨૦૨૨: રજૂઆત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s