2021

નવા આ વર્ષની ગૂંજી રહી, શહેનાઇઓ ચોપાસ.

હવાની લ્હેરખી લઇ આવતી, આશાભર્યો અહેસાસ.

ને શબ્દોને ફૂટી કૂણી કૂણી, કૂંપળ નવી લીલી,

રહે તન-મન તણી શાંતિ, સદાયે આપને આવાસ.

welcome 2021…

સદાયે સર્વને આવાસ…સકળ આ વિશ્વને આવાસ.

One thought on “2021

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s