ઐતિહાસિક ખેલ..

અછાંદસ રચનાઃ

એકમેકની સાથે
સંગીત-ખુરશીની રમત રમતી ક્ષણો
અચાનક બંધ થતા
શ્વાસના સંગીતથી
બેસી પડે છે.
એક ક્ષણની રમત પૂરી થઈ જાય છે.
ને બીજી ક્ષણ

જીવનખેલમાંથી ખસી જાય છે.
બસ એમ જ નવું વર્ષ ખેલાતું જાય છે
;
ને જૂનું વર્ષ..
ક્ષણાર્ધમાં તો બાદ..

યુગયુગોથી  ચાલતી આ રમત 
વિસ્મય છે અને રહસ્યમય પણ.

કેટલાંયે જોડાય છે, જીતે છે
ને કેટલાંયે વહેલાં
હારી જાય છે.
સ-રસ ચાલતા આ ખેલમાં
૨૦૨૦ની ખુરશી તો પોતે જ બેસી પડી!
ના કોઈ સંગીત,
ના કોઈ  સંગત
કે ના કોઈ રમત.
બસ..એક જ ખેલ..
વિશ્વભરમાં, સમગ્ર પૃથ્વીના  પૂરા ગોળામાં,
એક જ ખેલ.
માત્ર માનવ સામે મહામારીનો.
એક ઐતિહાસિક ખેલ.

વાહ, કુદરત.
સ્વચ્છ અને સ્પષ્ટ ૨૦૨૦.

અલવિદા ૨૦૨૦…

4 thoughts on “ઐતિહાસિક ખેલ..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s