ફાગણના કામણ..

મનને આંગણ આવે ફાગણ,

                  રંગોના લઈ કામણ.

હોળી ખેલે  જન-મહેરામણ

                જેમ ઉમંગ નીતર્યો શ્રાવણ.

One thought on “ફાગણના કામણ..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s