કોપી-પેસ્ટ… મુક્તક-૨૭

‘ત્યારે ને અત્યારે’ની વાત કૈં થાય તેમ નથી.

નાની ને દાદીની વાતો કહેવાય તેમ નથી.

કોપીપેસ્ટ ફોર્વર્ડમાં વ્યસ્ત છે આ દૂનિયા એટલી,

કે, ગઝલ તો શું, એક શેર ક્યાંય અસલી દેખાય તેમ નથી.

***************************************************

 

3 thoughts on “કોપી-પેસ્ટ… મુક્તક-૨૭

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s