મુક્તક-૨૬

સંજોગને આ દોરડે ફરતા ભમરડાઓ છીએ.

ને સૌ સમયની ધાર પર ઘૂમતા ચકરડાઓ છીએ.

છો ને દિમાગ આ સારું કે ખોટું વિચારે રોજ અહીં.

પણ સાચું તો એ છે, કે સૌ દિલના છબરડાઓ છીએ.

3 thoughts on “મુક્તક-૨૬

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s