બિંબ-પ્રતિબિંબ

Inspired by a beautiful story at the end of this poem:

સમી સાંજને અંધાર ઘેરે, તે સમયના વિસ્મય ટાણે

       માટીની ગુફામાં ઉઘડ્યાં નજરના બે રહસ્ય આજે.      

 

નાનકડા ગામની, નાની શી દેરી,

પ્રતિબિંબ અરીસે હજાર વેરી.

કાયા સંતાડી, અંતર દેખાડી,

દેતી’તી શાતા એ વિવિધ રૂપી.

એક દિ’ આવ્યો કોઈ ક્રોધાગ્નિ ભારે

ચીડાતો,પીડાતો સ્વયં વારંવારે

  મુઠ્ઠીના મુક્કાથી દર્પણ પછાડતો.

    અનેક હાથે જાણે જાતને મરાવતો.

ત્યાં જ,મસ્તીથી માસુમ એક છોરી રમે.

જોઈ જોઈ ખુદને લાખ લાખ રૂપે ભમે,

‘સખીઓ છે સંગે’ના અહેસાસ સાથે

ઝુમ્મર સમ ખુશીઓ રણકાવે આભે.

અચાનક..વીજળી-શો ઝબકારો થયો.

હા, વાલિયાની ગુફામાં ચમકારો થયો.

  એ માટીની દેરીમાં ઘંટારવ રણક્યા.

 ને અંધારી ગુફામાં,દીવડાઓ પ્રગ્ટ્યાં. …….સમી સાંજને અંધાર ઘેરે, તે સમયના વિસ્મય ટાણે.

 

Inspiring story:

In one small village there was a room with 1000 mirrors. 
One small girl used to go inside and play.! 
Seeing thousands of children around her she was joyful.​ ​
She would clap her hands and all the 1000 children would clap back at her​ ​
She considered this place as the world’s happiest n beautiful place and would visit often.​ ​
This same place was once visited by a sad n a depressed person.​ ​
He saw around him thousands of angry men staring at him​ ​
He got scared and raised his hands to hit them and in return 1000 hands lifted to hit him back.​ ​
He thought… this is the worst place in the world and left that place.​ ​
This world is also a room with 1000 mirrors around us.

What we let out of us is what the universe will give back to us…
This world is a Heaven or Hell. It’s up to us what we make out of it…!!!

7 thoughts on “બિંબ-પ્રતિબિંબ

 1. ત્યાં જ,મસ્તીથી માસુમ એક છોરી રમે….
  સખીઓ છે સંગે’ના અહેસાસ સાથે……

  અચાનક..વીજળી-શો ઝબકારો થયો.
  હા, વાલિયાની ગુફામાં ચમકારો થયો…..
  .
  ને અંધારી ગુફામાં,દીવડાઓ પ્રગ્ટ્યાં.

  વાહ! આત્મ અહેસાસની સુંદર અભિવ્યક્તિ..

  Liked by 2 people

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s