બાળપણની દોસ્તની વિદાય…

 

 

 

 

 

 

સમાચાર તારા મળ્યા ત્યારથી, બહુ અજંપો થયો છે.
સતત તો નોતો સંપર્ક છતાં, બહુ બળાપો થયો છે.

હતું એક બંધન બચપણથી પાકું હ્રદયનું પરસ્પર,
નથી તું વિસરાતી કે વાતો યે તારી
, બહુ ઝુરાપો થયો છે.

 

 સપ્ટે.૨૭, ૨૦૧૯

 

One thought on “બાળપણની દોસ્તની વિદાય…

  1. વ્યક્તિ હંમેશા સાથે કે સાવ પાસે નથી હોતી તેમ છતાં એને ન મળીને પણ મળતા રહેવાનો એહસાસ તો મનમાં સ્થાયી જ હોય ….
    પણ હવે જ્યારે એ નથી એ વિચાર સુધ્ધાથી મન ખાલિપો અનુભવવા માંડે છે.એનો ઝુરાપો સાલવા લાગે છે.

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s