મુક્તક-નં.૨૫

 

બહુ જ વખત થયો, હાથે લખ્યો કાગળ નથી મળ્યો.

સિવાય ફેઈસબૂક, ચહેરો નજર આગળ નથી મળ્યો.

એક  જ ક્લીકની પાસે, તોયે સૌનું સઘળું  દૂર, સુદૂર.

અંધાર નથી, પણ ઉજાસ પછી ઝળહળ નથી મળ્યો.

2 thoughts on “મુક્તક-નં.૨૫

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s