શબ્દોની નાવ લઈ ચાલી સવારી…

 

શબ્દોની નાવ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શબ્દોની નાવ લઈ ચાલી સવારી, સંવેદનાના સાગરમાં તરતી,
ભાવો-અભાવોના કાંઠાની વચ્ચે, આ અક્ષર હલેસેથી સરતી,
મારા, તારા ને કદી આપણા યે રસ્તાઓ, છેદી-ભેદીને બસ,
મસ્તીથી આગળ ને આગળ, સમયની ધારે વિહરતી…શબ્દોની નાવ લઈ ચાલી સવારી


ધાર્યું’તું, ઊંડે જઈ, ડૂબકી મારીને પછી, ભીતરના મોતી લઈ ધરશું,,
ફૂલ સમી કોમળ ખુબ માળાઓ ગૂંથી, આ હૈયાના હારને પહેરાવશું.
પણ ખેવનાના હાથમાં  અક્ષરનું  જ હલેસુ, ધસમસતા ભાવ-પૂર નાથતી,
લો, કવિતા સિવાય  કંઈ બીજું ના ધરતી…શબ્દોની નાવ લઈ ચાલી સવારી

કહે છે કે પાંખ હોય તો ઊડાય ને દૂર ઉંચે વાદળને  ય અડાય,
ને પંખીની જેમ મન ફાવે ત્યાં જવાય ને ફૂલ જેવાં હળવા રહેવાય
કલમ સહેલી આ વાત પાડે ખોટી ને ખેંચે આંગળીઓને ઝાલતી,
એ તો દોડે,ઊડે અરે,સૂરજ ને ચાંદ લગી
પહોંચે,નીતરતી….શબ્દોની નાવ લઈ ચાલી સવારી..

 

Advertisements

7 thoughts on “શબ્દોની નાવ લઈ ચાલી સવારી…

 1. Like it very much. Enjoy reaction.

  શબ્દોની નાવ હેતના હલેસા મારી વહેણમાં વિહરતી
  આવ સખી એને માણીએ સંગે વાયુની લહેરખી લહેરતી

  પ્રવિનાશ

  Like

 2. વાહ આવિ સરસ શબ્દની સવારીમાં કોને વહેવાનું ના ગમે??? ખૂબ કરી સવારી…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s