દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય-સોનેરી એક સાંજની આ વાત લાવી છું.

 

સોનેરી એક સાંજની આ વાત લાવી છું.

છંદ વિધાનઃ —ષટકલ ૨૨-વિષમ- ( ગા ગાલગાલ ગાલલગા ગાલગાલ ગા )

 

Advertisements

One thought on “દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય-સોનેરી એક સાંજની આ વાત લાવી છું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s