દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય-વાદળ દળ પર

સંગીતા ધારિયાના સુમધુર સ્વરમાં…મારી રચના….

 

Advertisements

One thought on “દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય-વાદળ દળ પર

  1. होलीका संवाद-गीतः . Most appropriate poetic description of emotion of youth on the joyous festival of Color.I.e. Dolotsav..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s