‘વિષાદયોગ’

મને ખબર છે કે,
તને ખબર છે, તેથી મૌન છું,
અવાચક છું.
જરૂર કરતાં વધુ તો
તું આપતો જ રહે છે;
સતત અને અવિરત.
તેથી મૌન છું,અયાચક છું.
યાદ છે હજી.. સદીઓ જૂની,
સાંભળેલી તારી વાતો…
યુધ્ધભૂમિ પર આવી ‘વિષાદયોગ’ને
તેં જ દૂર કર્યો હતો.
શલ્યાને સ્પર્શીને અહલ્યા,
તેં જ કરી હતી.
ભરેલી અંધ-સભામાં,
હાજર થઈને ચીર પણ
તેં જ પૂર્યા હતાં.
કેવટની નાવમાં પાવન પગલાં
તેં જ ભર્યા હતાં.
મને ખબર છે કે,
તને ખબર છે;
હવે સમય નવો છે,લીલા નવી છે,
પણ.. યુધ્ધ…એનું એ જ છે.
વિષાદયોગ એ જ છે.
ત્યારે કૌરવો માત્ર સો જ હતા !
પાંડવો પાંચ તો હતાં!!
મને ખબર છે કે,
તને ખબર છે.
તેથી શ્રધ્ધાની મ્યાનમાં
મૌનની તલવાર ધારી છે.
અશબ્દ છું.

 

Advertisements

10 thoughts on “‘વિષાદયોગ’

 1. ખુબ સરસ. આ બધું આપણે જાણીએ છીએ. પણ આપણા વિષાદને દૂર કરવાવાળો કોઇ સારથી નથી તેથી આપણે અશબ્દ બનીને બેઠા છીએ. ક્યારેક ઇન્ટરનેટ પર થોડાક બખાળા કાઢીને ચુપ થઈ જઇએ છીએ. તમારા જેવા જે લોકો સંવેદનશીલ છે તેઓ જ આ વિષાદયોગને સમજી શકે છે.
  નવીન બેન્કર

  Like

 2. “તેથી શ્રધ્ધાની મ્યાનમાં
  મૌનની તલવાર ધારી છે.
  અશબ્દ છું.”

  મનના મ્યાનમાંથી’
  જીભ તલવાર ખેંચી,
  હું તો શબ્દ છું!

  ઉપર ટાંકેલા
  તમારા શબ્દોને સમજી
  કામ બધા પડતા મુકી
  હું તો શબ્દ છું!
  હું તો શબ્દ છું!!

  “ચમન”

  Like

 3. મને ખબર છે કે,
  તને ખબર છે.
  તેથી શ્રધ્ધાની મ્યાનમાં
  મૌનની તલવાર ધારી છે.
  અશબ્દ છું.”

  મને ખબર છે કે
  તને ખબર છે
  છતાં બેખબર બની
  શાને ખબરદાર
  તારું આચરણ
  બેખબર છે.

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s