ઘણી વાર….

ઘણી વાર ઘણું બધું ગમી જતું હોય છે.
બધી વાર બધું ય, ક્યાં મળી જતું હોય છે ?

 

ચહો કંઈ ને મળે કંઈ, એવું ઘણું લાગે ને
ન ધારેલું સપનું, કદી ફળી જતું હોય છે.

 

નવું જૂનું અને જૂનું નવું થયે જાય છે.
સમયને અહીં કોઈ, ક્યાં કળી જતું હોય છે !

 

જે ચ્હેરો અરીસે હતો સદા, તે આજે નથી.
આ દર્પણ,બચપણનું મ્હોં ગળી જતું હોય છે.

 

એવું પણ બને કે ભીતર કંઈ ને બ્‍હારે કંઈ,
સત્ય એમ અસત્ય થઈ, વળી જતું હોય છે.

 

Advertisements

14 thoughts on “ઘણી વાર….

 1. એક એક પંક્તિ ઉત્તમ છે. સચોટ છે. મને આવી ગઝલો ગમે. વાહ..વાહ..ની ખંડણી આપ્યા વ્ગર રહી ન શકાય.
  નવીન બેન્કર

  Like

 2. જેટલું ઊંડું અવલોકન, એટલા વેધક શબ્દોમાં કંડારેલી આપની કૃતિ ઘણી ગમી. અરીસાની ઉપમા ઉત્કૃષ્ઠ છે.

  Like

 3. ઘણી વાર મનગમતું વાંચવાનું મળી જતું હોય છે
  હૈયુ અને મન અતિ આનંદે ઉભરાઈ જતું હોય છે

  ખૂબ સુંદર

  Like

 4. એવું પણ બને કે ભીતર કંઈ ને બ્‍હારે કંઈ,
  સત્ય એમ અસત્ય થઈ, વળી જતું હોય છે.

  મઝાનું!

  Like

 5. ઘણી વાર ઘણું બધું ગમી જતું હોય છે.
  બધી વાર બધું ય, ક્યાં મળી જતું હોય છે ?

  સચોટ,વાહ ખૂબ સરસ

  Like

 6. ચહો કંઈ ને મળે કંઈ, એવું ઘણું લાગે ને
  ન ધારેલું સપનું, કદી ફળી જતું હોય છે.
  એક એક શેર ચીંતનભરી નીખર્યો છે..એક ઉમદા ગઝલ.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s