પરપોટો..

ત્યાંથી છૂટા પડ્યે
વર્ષો વિતી ગયાં.
તારો એક પ્રચંડ ધક્કો
ને તે પછી..
કઠોર,કોમળ,
આઘાત ને આશ્ચર્ય,
રહસ્ય ને વિસ્મય,
કંઈ કેટલાય આરોહ-અવરોહ.
સ્થળ,સમયનું અંતર.
સ્મૃતિ-વિસ્મૃતિની ગલીઓમાં
ભ્રમણ અને મંથન..
ખુશી અને ગમની સાથે સાથે
પરિવર્તન.
સત્ય-અસત્યની
સતત ખોજ..
સદીઓથી ક્ષણજીવી,
સ્વપ્ન જેવી જ સાચી!
સમયની ક્રમિક ફૂંક.
એક ધક્કો…
ને લાધ્યો
રંગીન પરપોટો.
આ પરપોટો….

Advertisements

3 thoughts on “પરપોટો..

  1. પિંગબેક: શબ્દોને પાલવડે » પરપોટો..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s