ઈર્શાદ ક્યાંથી કરું?

ભૂલવામાં વ્યસ્ત છું, યાદ ક્યાંથી કરું?
ઉમેરવામાં મસ્ત છું, બાદ ક્યાંથી કરું?
સત્ય શું કે જૂઠ શું, વાત સૌ ક્યાં લગી?
વાદ તો યે થાય, વિવાદ ક્યાંથી કરું ?
કેટલું ગમતું કહી દીધુ, “મોહી પડ્યા”,
ખોટી એ વાતે હું ઈર્શાદ ક્યાંથી કરું?
ટેવ છે, અર્થો વગરનું કહ્યા કરવાની,
સમજી મૌન રહે તો, સંવાદ ક્યાંથી કરુ?
લાંબી છે આ જીંદગી, આમ તો કે’છે સૌ,
તો ય પળ મોંઘી છે,બરબાદ ક્યાંથી કરું ?
Advertisements

8 thoughts on “ઈર્શાદ ક્યાંથી કરું?

 1. દેવિકા,

  બહુજ સરસ.

  લાંબી છે આ જીંદગી, આમ તો કે’છે સૌ,
  તો ય પળ મોંઘી છે,બરબાદ ક્યાંથી કરું ?

  વિનોદ.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s