હોવો જોઈએ…


 છંદવિધાન-
ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગા. ( સપ્તકલ રમલ ૨૬ )

એક એવો પણ સમય ક્યારેક હોવો જોઈએ.
‘પાણી પહેલાં પાળ’નો વિવેક હોવો જોઈએ.

ક્યાં કમી છે દોસ્ત થઈને આવનારાની અહીં
પાસ આવી બેસનારો નેક હોવો જોઈએ.

લો,જુઓ,આ કેટલો ખોટો ગણ્યો છે દાખલો!
એક ને એક, બે નહિ, પણ એક હોવો જોઈએ.

ઓછું ધન હો કે પછી ઘર નાનું હો તો ચાલશે.
પ્રેમ ને આદર તણો બસ ટેક હોવો જોઈએ.

થાય છે મનમાં કે પૃથ્વી ગોળ શાને થઈ હશે ?
કોઈને રોવાને ખૂણો  એક હોવો જોઈએ!

Advertisements

12 thoughts on “હોવો જોઈએ…

  1. પિંગબેક: દેવિકાબેન ધ્રુવની ગઝલનો આસ્વાદ | શબ્દોનુંસર્જન

  2. પિંગબેક: દેવિકાબેન ધ્રુવની ગઝલનો આસ્વાદ -પ્રજ્ઞા દાદભવાળા | વિજયનું ચિંતન જગત-

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s