ખોવાઈ જવાયું.

શોધતા શોધતા શોધતા ખોવાઇ જવાયું.
ચાલતા ચાલતા ચાલતા બસ થાકી જવાયું.

શું મળ્યું,શું ગુમાવ્યું, એ તો ના જાણ્યું ખરેખર,
પણ સહુ શોધતા’તા શું, એ ભૂલાઇ જવાયું !

પારણેથી ઝુલીને કબરની ઝોળી! અરે વાહ,
કેવી રીતે ભલા મુખ્ય જ આ ચૂકાઇ જવાયું !

મોકલ્યાં’તા એણે કેવા તો અકબંધ અહીંયા,
ખુલતા ખુલતા ખુલતા ફિંદાઇ જવાયું !

સત્ય છે કે પછી સ્વપ્ન છે, ક્યાં કૈં જ ખબર છે ?
ઉંઘમાં જાગીને જાગતા જોવાઈ જવાયું.

Advertisements

5 thoughts on “ખોવાઈ જવાયું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s