દેખાય છે…

ખુલ્લી આંખે ક્યાં કશું દેખાય છે?
બંધ આંખે તો બધું જોવાય છે!

ચાલી આવ્યું છે સદીઓથી અહીં,
ધૃતરાષ્ટ્રને જ સત્તા સોંપાય છે !

પૂછવા પૂરતું જ પૂછે છે સહુ,
બાકી મન-માન્યું જ બધે થાય છે.

 ‘ઝીણી દ્રષ્ટિ,કામ લાગે’ સાચું છે,
તેલ જુઓ,ધાર જુઓ, પીલાય છે.

અક્ષરો ને શબ્દ સૌ અફળાય છે,
સાહિત્યમાંથી સત્વ શેં ખોવાય છે ?

નીર સૌને રાખવા છે સ્વચ્છ આ,
લીલ ચોંટી,સાથમાં ધોવાય છે.

કામ વિના નામની છે ઘેલછા,
જાગી જુઓ,સત્ય કો’ જોખ્માય છે.

Advertisements

9 thoughts on “દેખાય છે…

 1. “સુંદર છે.”

  ખરું પૂછો તો વાંચીને મારા મનમાં જે ઉઠ્યું તે લખાઈ ગયું !

  “ખુલ્લી આંખે બધાને સઘળું દેખાય છે

  આંખ આડા કાન કરવાની આદત છે

  ધૃતરાષ્ટ્ર બની બેસવાની આરઝુ છે

  નામ સાથે નકામા ચેડાં થાય છે

  Like

 2. દેવિકાબેન,
  જય જલારામ.
  ઘણી જ ઉપયોગી અને સમજવા જેવી વાત છે કે
  ‘કામ વિના નામની છે ઘેલછા,
  જાગી જુઓ,સત્ય કો’ જોખ્માય છે.’

  ઘણી જ સુંદર રીતે સ્પર્શે તેવી રચના છે
  આભાર સહિત પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ ના જય જલારામ.

  Like

 3. કામ વિના નામની છે ઘેલછા,
  જાગી જુઓ,સત્ય કો’ જોખ્માય છે.
  ane
  દેખાય છતા મૌન સેવાય છે,
  સચોટ વાત abehub nirikshan
  adbhut

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s