મઝાના દ્વાર…

નથી ભગવાન મળતા કે નથી ઇન્સાન મળતા અહીં,
મળે છે તો બધા સંજોગના પૂતળાઓ મળતા અહીં.

નથી કોઇ લગામો કે નથી કોઈ બીજો કાબૂ,
વિચારો જાણવા કે રોકવા યંત્રો ન મળતા અહીં.

રહીને રામ પણ પૃથ્વી પરે કૈં ના શકે રોકી,
ઈરાદો મંથરાનો જીરવી વનવાસ ચરતા અહીં.

રચે સંસાર સર્જનહાર મૂકી ભાવના ઊંચી,
અગર ભીતર જરી ઝૂકો, મઝાના દ્વાર ખુલતા અહીં…

Advertisements

11 thoughts on “મઝાના દ્વાર…

 1. રચે સંસાર સર્જનહાર મૂકી ભાવના ઊંચી,
  અગર ભીતર જરી ઝૂકો, મઝાના દ્વાર ખુલતા અહીં…

  સરસ

  કોઈ અગોચર ખૂણે બેસી કાન માંડીએ,
  વાગે ઝીણું ઝીણું જંતર, મેઘ-મુબારક !

  Like

 2. દેવિકા,

  રચે સંસાર સર્જનહાર મૂકી ભાવના ઊંચી,
  અગર ભીતર જરી ઝૂકો, મઝાના દ્વાર ખુલતા અહીં…

  બહુજ સરસ,

  વિનોદ.

  Like

 3. આધ્યાત્મિક વાસ્તવિકતાની સુંદર અભિવ્યક્તિ! અભિનંદન અને મન માંગે ‘More’!

  Like

 4. સુંદર મત્લા અને સુંદર મક્તા સાથે અાખી યે ગઝલ સરસ થઇ છે અભિનંદન

  Like

 5. મળે છે તો બધા સંજોગના પૂત્ળાઓ મળતા અહીં.
  મત્લાઅને મક્તા સહિત આખી ગઝલ સુંદર !
  અભિનંદન !

  Like

 6. Wonderful. Very true

  નથી ભગવાન મળતા કે નથી ઇન્સાન મળતા અહીં,
  મળે છે તો બધા સંજોગના પૂતળાઓ મળતા અહીં.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s