હટાવી દીધો છે….

Advertisements

15 thoughts on “હટાવી દીધો છે….

 1. સમગ્ર ગઝલ સરસ અને વાંચવા જેવી થઈ છે,પહેલો અને છેલ્લો શેર વધું ગમ્યા.

  Like

 2. દેવિકાબહેન, ગમ ને વધાવવાની વાત ગમી ગઇ.. ગમને વધાવી શકાય તો જીવનમાં અફસોસ, ઉદાસીને સ્થાન જ ન રહે ને ?
  સરસ ગઝલ…સરસ ભાવ સાથે..

  Like

 3. દેવિ,
  જરા કળ વળી ત્યાં પૂછે લોક આવી
  ‘ખુશી છે’કહી ગમ, છુપાવી દીધો છે.

  બહુજ સરસ,

  આભાર,

  વિનોદ.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s