રંગલો

Advertisements

6 thoughts on “રંગલો

 1. નજર ફેરવો તે

  સઘળે જણાય છે

  અહંના પડળને

  હટાવવાની વાર છે

  વાંચતાની સાથે સ્ફુરણા થઈ

  ખૂબ સરસ

  Like

 2. બહુ સરસ-
  મારું લખેલું અછંદાસ યાદ આવી ગયું…

  અશ્રુમય ખિન્ન શ્યામ વાદળાં,
  આક્રંદ કરતો શોકાગ્ર પવન,
  રૂક્ષ નિઃસ્તબ્ધ પર્ણહીન વૃક્ષો,
  કરુણ, શીથીલ, મંદગતિ,
  ઉદાસ સમસ્ત સૃષ્ટિ,
  વસંતની વિદાયથી.

  Like

 3. રંગલો છુપાય છે…
  લિન્દગીની ગૂંચ ક્યાં ઉકેલાય છે…
  ખૂબ સુંદર વાત કહી !
  અભિનંદન !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s