મિત્રની મોસમ..


પ્રકૃત્તિની મોસમ તો ત્રણ માસ હોય છે.
સુ-મિત્રોની મોસમ તો બા‌ર‍માસ હોય છે. 

નજીક હો કે દૂર હો, દિવસ હો કે રાત્રિ,
અનુભૂતિ હૈયાની આસપાસ હોય છે.
 

ભલે હો સમયનું કે અંતર હો સ્થળનું,
પળેપળ ભીતરમાં અહેસાસ હોય છે.
 

રચાઇ ગયેલો ને શર્તો વિનાનો,
રુદિયાને માળે એ આવાસ હોય છે.
 

શિયાળો, ઉનાળો કે વર્ષા ઋતુ હો,
સતત સ્નેહની ત્યાં તો સુવાસ હોય છે.
 

ઋતુઓના રંગી‍ન્ નઝારા સરીખો
નિકટતાનો નોખો એ વિશ્વાસ હોય છે.
 

પ્રકૃત્તિની મોસમ તો ત્રણ માસ હોય છે.
સુ-મિત્રોની મોસમ તો બાર્‍માસ હોય છે.

 

 

Advertisements

13 thoughts on “મિત્રની મોસમ..

 1. ‘નજીક હો કે હો દૂર..’
  ‘ભલે હો સમયનું કે અંતર હો સ્થળનું..’

  કોઇ દૂર ગયેલા મિત્રને અનુલક્ષીને આ ગઝલ લખાઇ હોય એવું
  લાગે છે….
  મિત્રોમાં યે ‘સુ-મિત્રો’ અને ‘કુ-મિત્રો’ એવું હોય ???

  ખુબ સરસ લખાયું છે…

  નવીન બેન્કર

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s