મનનો માણીગર..

એકાંતી ઉપવને જામ્યો’તો મેળો, ને મનનો માણીગર ઉભો’તો સામે.

લીલાછમ્મ વૃક્ષોની ઉંચી અટારીથી,નાનકડા માળામાં ઉગ્યો’તો ટહૂકો.

દૂર આભલે છૂપાઇને બેઠેલ પેલો, એ જગનો જાદુગર પૂછતો’તો આજે.

         રમતું મૂક્યું કેવું નિર્દોષ બાળ મ્હેં,

         હસતું ને ખેલતું સૃષ્ટિને બારણે,

         એકના અનેક થઇ, રુપને કુરુપ કરી,

         કાયાપલટ  ત્‍હેં  કીધી કૈં એવી,

ન બાળક રહ્યો, ના મોટો થયો, જોઇ વિશ્વનો બાજીગર હસતો’તો આજે.

         રોબાટ થયો ને થયો મશીન એ,

         પૈસાને પૂજતો ઠેર ઠેર ભટકી,

         અરે, ભૂલ્યો એ ભાન કૈં કારણ વગર,

         ને રહી ગયો લાગણી-શૂન્ય ને પથ્થર,

ન ભગવાન બન્યો, ન માણસ રહ્યો!  જોઇ જગનો જાદુગર હસતો’તો આજે.

        પેઢી બે પેઢીના અંતર વધાર્યા,

        સમયના બહાને નિત નુસખાઓ ખેલ્યાં,

        જુગજૂની વાતોના મનભાવન અર્થ લઇ,

        દેવતાના નામે ભૂંડા વાડાઓ રોપ્યાં.

ન જડતાને ટાળી, ન ચેતના એ પામ્યો, કુદરતનો કારીગર હસતો’તો આજે.

 

એકાંતી ઉપવને જામ્યો’તો મેળો, ને મનનો માણીગર ઉભો’તો સામે.

લીલાછમ્મ વૃક્ષોની ઉંચી અટારીથી, નાનકડા માળામાં ઉગ્યો’તો ટહૂકો.

દૂર આભલે છૂપાઇને બેઠેલ પેલો, એ જગનો જાદુગર રડતો’તો આજે ?!!

 

Advertisements

10 thoughts on “મનનો માણીગર..

 1. દૂર આભલે છૂપાઇને બેઠેલ પેલો, એ જગનો જાદુગર રડતો’તો આજે ?!!

  What else That Jadugar can do ?

  wobderful

  Like

 2. પેઢી બે પેઢીના અંતર વધાર્યા,

  સમયના બહાને નિત નુસખાઓ ખેલ્યાં,

  જુગજૂની વાતોના મનભાવન અર્થ લઇ,

  દેવતાના નામે ભૂંડા વાડાઓ રોપ્યાં.

  That’s soooooooooo true.

  Like

 3. મનના ભાવોને શબ્દોમાં કેવી રીતે રમતા મુકવા એ તો કોઇ તમારી પાસેથી જ શીખે દેવિકાબેન.
  જગના જાદુગરના એ લાગણીશૂન્ય સર્જન માટે પણ લાગણી ઝંઝોડી મુકે એવી
  અભિવ્યક્તિ હોઇ શકે ને!

  Like

 4. રોબાટ થયો ને થયો મસીન એ
  પૈસાને પૂજતો ઠેર ઠેર ભટ્કી
  અરે ભૂલ્યો એ ભાન કંઇ કારણ વગર
  ને રહી ગયો લાગણી શૂન્ય-ને પથ્થર
  science is blessings or curse!!!!!!

  Like

 5. એ જગનો જાદુગર પૂછતો’તો આજે
  એ જગનો જાદુગર રડતો’તો આજે ?!!

  ઉત્સુક ભગવાનનું કોધિત ભગવાનમાં રૂપાંતર!
  બહુ સુંદર

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s