પ્રાર્થના

 

 

 

છંદ –હરિગીત-૨૮ માત્રા
( ગાગાલગા*૪ ) 

રક્ષા કરો વિપત્તિમાં, એવી ન મારી પ્રાર્થના,
લાગે ન ભય આપત્તિમાં,એવી જ મારી પ્રાર્થના.

આંધી અને તોફાનથી મન હો કદી મારું દુઃખી,
તૂટે ન બળ એવું કરો, બસ એ જ મારી પ્રાર્થના.

બોજો કરી હળવો ભલે હૈયાધરણ ન અર્પશો,
ઉંચકી શકું એવું કરો, બસ એ જ મારી પ્રાર્થના.

ડોલે ભલે નૈયા કદી ખૂટે ન હામ હૈયા તણી,
શ્રધ્ધા રહે તોયે સદા બસ એ જ મારી પ્રાર્થના.

ઊગારજો ભવસાગરે એવી ન મારી પ્રાર્થના,
તરવાને આપો બાહુબળ, બસ એ જ મારી પ્રાર્થના.

નિર્દોષતાથી સુખમાં પણ જોઉં તુજ મુખારવિંદ,
સરકે ધરા પગને તળે અવિચળ રહે આ પ્રાર્થના.

Advertisements

9 thoughts on “પ્રાર્થના

 1. પરંપરાના ભજનોમાં હોય તેવી સ્પ્ષ્ટ ‘બોલી’ અહીં આ પ્રાર્થનામાં સંભળાય છે.સરસ.

  Like

 2. khub khub gami.

  ડોલે ભલે નૈયા કદી ખૂટે ન હામ હૈયા તણી,

  શ્રધ્ધા રહે તોયે સદા બસ એ જ મારી પ્રાર્થના.

  Like

 3. Nice Prayer !
  I had read a Prayer long time ago with the similar Bhav (Feelings )
  All the Best for your Blog !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Devikaben…Not seen you on Chandrapukar for a LONG time…Hope to see you soon..May be busy with MAHOTSAV at Houston but please spare some time !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s