“ઉ” ની ઉર્જા.

 શબ્દારંભે સ્વર એક  ::  


ઉગમણેથી ઉષા ઉતરે,

 ઉંચે ઉંચે ઉદધિ ઉછળે,

ઉંબરે ઉભેલ ઉર્મિ ઉરે,

ઉમંગના ઉમળકા ઉમટે.

ઉર્ધ્વસ્થિત ઉમાપતિના,

ઉત્સવો ઉછળી ઉછળી ઉજવે,

ઉદ્યમી ઉઠી ઊર્જાસભર,

ઉટપટાંગ ઉકેલો ઉકલે.,

ઉદાર,ઉમદા,ઉષ્મ ઉષાકર,

ઉજ્જ્વળ ઉજળો ઉજળો ઉઘડે.

ઉગમણેથી ઉષા ઉતરે,

ઉંચે ઉંચે ઉદધિ ઉછળે,

Advertisements

7 thoughts on ““ઉ” ની ઉર્જા.

 1. ક્યા બાત હૈ…. ઉ ની ઊર્જાનો વ્યાપ તમે તો ઉષાથી ઉદધી સુધી વિસ્તારી દીધો…વાહ

  Like

 2. આ એક સરસ પ્રયાસ્ સાથેની કૃતિ છે. મને તો ગમી.

  -રમેશ ચાંપાનેરી
  હાસ્ય કલાકાર
  વલસાડ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s