“ઉ” ની ઉર્જા.

શબ્દારંભે સ્વર એક  ::  

ઉગમણેથી ઉષા ઉતરે,

 ઊંચે ઊંચે ઉદધિ ઉછળે,

ઊંબરે ઉભેલ ઊર્મિ ઉરે,

ઉમંગના ઉમળકા ઉમટે.

ઊર્ધ્વસ્થિત ઉમાપતિના,

ઉત્સવો ઉછળી ઉછળી ઉજવે,

ઉદ્યમી ઉઠી ઊર્જાસભર,

ઉટપટાંગ ઉકેલો ઉકલે.,

ઉદાર,ઉમદા,ઉષ્મ ઉષાકર,

ઉજ્જ્વલ ઊજળો ઊજળો ઉઘડે.

ઉગમણેથી ઉષા ઉતરે,

7 thoughts on ““ઉ” ની ઉર્જા.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s