રાત આખી ડૂસકે ચઢી’તી..

 

 

 

 

 

રાત આખી ડૂસકે ચઢી’તી.

આભ સાથે ધ્રૂસકે રડી’તી.

અંધકાર ઓઢેલા જગતની,

વેદના જોઇ હીબકે ચઢી’તી.

બીતી ને ઝબક્તી વીજળી કાલે,

થરથરતી બહુ ચૂપકે રડી’તી.

કાંપીને થાકેલ રાત અંતે,

દૂર જઇ ના છૂટકે ઢળી’તી.

પૃથ્વીના ખોળામાં છૂપાઇ,

રાત આખી  ડૂસકે ચઢી’તી.

 

Advertisements

13 thoughts on “રાત આખી ડૂસકે ચઢી’તી..

 1. બીતી ને ઝબક્તી વીજળી કાલે,
  થરથરતી બહુ ચૂપકે રડી’તી
  વીજળીને બીતી કહી ને live કરી આપી…સરસ ગઝલ અને સરસ વાત.

  Like

 2. સરસ ગઝલ…
  ચાંદકો રાતકે દામન્મે રોતે દેખા
  સિતારેકો મૈને સિસકતે દેખા
  રાતકી આમ્ખોકો મૈને ભીગતે દેખા
  તેરા જાના સબકી આંખે ભીગોતે દેખા
  સપના

  Like

 3. wahhhhhhhhhhhh khub j saras..

  અંધકાર ઓઢેલા જગતની,

  વેદના જોઇ હીબકે ચઢી’તી.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s