ફરકનો પોકાર

એક હિન્દી કવિતાનો ભાવાનુવાદ : :

જીવન-મહેફિલમાં જરા આવી તો જો,
કોઇકની  જ્યારે બારાત ઉઠે છે,
અમારી તો ત્યારે મૈયત ઉઠે છે,
ફરક કેવો છે…… જરા જોઇ તો જો…….

ફૂલો તો બંને સ્થળે વરસે છે,
કોઇક ફૂલોથી સજી ઉઠે છે,
અમને ઢાંકીને ફૂલો ધરે છે,
ફરક કેવો છે…… જરા જોઇ તો જો…….

બેઠક તો બંને સ્થળે સજે છે,
લોકો ત્યાં જ્યારે હસી ઉઠે છે,
માતમ મનાવી અહીંથી ઉઠે છે,
ફરક કેવો છે………… જરા જોઇ તો જો…….

આગ તો બંને સ્થળે જલે છે,
ત્યાં તો બંને જિસ્મ મળે છે,
અહી અટૂલું શરીર બળે છે,
ફરક કેવો છે………… જરા જોઇ તો જો…….

પંડિત-પાદરી બંને સ્થળે છે,
હાસ્યથી તેમને અપનાવી લે છે,
હાશ’થી અમને દફનાવી દે છે,
ફરક કેવો છે………….. જરા જોઇ તો જો…….

*************************************

એક હિન્દી કવિતાનો ભાવાનુવાદ

*************************************

Advertisements

4 thoughts on “ફરકનો પોકાર

 1. આગ તો બંને સ્થળે જલે છે,
  ત્યાં તો બંને જિસ્મ મળે છે,
  અહી અટૂલું શરીર બળે છે,
  ફરક કેવો છે………… જરા જોઇ તો જો…….

  પંડિત-પાદરી બંને સ્થળે છે,
  હાસ્યથી તેમને અપનાવી લે છે,
  ’હાશ’થી અમને દફનાવી દે છે,
  ફરક કેવો છે………….. જરા જોઇ તો જો…….

  wahhhhhhhh khub j saras….

  Like

 2. આગ તો બંને સ્થળે જલે છે,
  ત્યાં તો બંને જિસ્મ મળે છે,
  અહી અટૂલું શરીર બળે છે,
  ફરક કેવો છે………… જરા જોઇ તો જો…….

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s