કદીક એ સોહામણી લાગે છે,
કદીક એ બિહામણી લાગે છે.

કાલે હસતી હસાવતી આવે,
આજે રડીને રડાવતી લાગે છે.

ક્વચિત પૂનમની ચાંદ-શી લાગે,
ક્વચિત ઉદાસ અમાસ-શી લાગે છે.

ક્યારેક ખુશીનો દરિયો ઉછાળે,
ક્યારેક ગમને વલોવતી લાગે છે.

રીઝે તો ખૂણે ખાંચરેથી શોધતી આવે,
રુઠે તો અકારણ પછાડતી લાગે છે.

જોવી તો છે સદા ખુબસૂરત એને,
પણ રોજ.. જીંદગી ..જુદી જુદી લાગે છે.

પૂછે જો કોઇ એના સર્જનહારને કે,
ચાલે જો સાથે તો તને કેવી લાગે છે ?
!!

Advertisements

11 thoughts on “

 1. A chhe Jindagi, Vanchi shakay avi jindagi, samji sakay avu varnan ane anubhavi shakay avi lagani thi gunthel kavya atle a….
  Ishwar tamne khub ashiarbaryu tandurasti sathe nu aushya ape ane tamo sunder kavya rachna o apo,

  Like

 2. જોવી તો છે સદા ખુબસૂરત એને,
  પણ રોજ.. જીંદગી ..જુદી જુદી લાગે છે.

  પૂછે જો કોઇ એના સર્જનહારને કે,
  ચાલે જો સાથે તો તને કેવી લાગે છે ? !!

  khub satya vat..pan aapdne jove evu jova maltu nathi ne.. 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s