કાવ્યપઠન –‘પ’ની પ્રાર્થના..

 

શબ્દારંભે અક્ષર એક  —– નવો પ્રયોગ —-

Devika Dhruv - poem 2

‘ પ ‘ પનિહારીની પ્રાર્થના—મારા અવાજમાં કાવ્યપઠન-

http://www.youtube.com/watch?v=b3WqiMXHDbM

 

Advertisements

3 thoughts on “કાવ્યપઠન –‘પ’ની પ્રાર્થના..

  1. બહેંનજી… પ નુ કાવ્ય અને તેમા પણ પ નો આખો શ્ર્લોક…વાહ વાહ અને કંઠ પણ મધુર …અભિનંદન

    Like

  2. પનિહારી પ્રભુના પગરવે પરિતૃપ્તિ પામી.
    પરિણામે પ્રફુલ્લિત પ્રશંસક પ્રસન્નતા પાઠવે

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s