કાવ્યપઠન –‘પ’ની પ્રાર્થના..

 

શબ્દારંભે અક્ષર એક  —– નવો પ્રયોગ —-

Devika Dhruv - poem 2

‘ પ ‘ પનિહારીની પ્રાર્થના—મારા અવાજમાં કાવ્યપઠન-

http://www.youtube.com/watch?v=b3WqiMXHDbM

 

3 thoughts on “કાવ્યપઠન –‘પ’ની પ્રાર્થના..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s