કાવ્યપઠન

 

શબ્દારંભે અક્ષર એક  —– નવો પ્રયોગ —-

‘ ખ” નો ખિતાબ—મારા અવાજમાં કાવ્યપઠન-

ખરો ખિતાબ ખેડૂતને ખોળે,
ખેતીમાં ખુદનું ખોળિયુ ખોવે.

 

http://www.youtube.com/watch?v=97jRzPGnULs

Advertisements

One thought on “કાવ્યપઠન

 1. Congratulations!
  A very poised and composed presentation with a flawless diction, of a poem from your first published book “Shabdo Na Palavde.”
  The reading selection of alphabet “KH”,
  a difficult letter to write on and to create a poem, you have made it quite easy and pleasing to listen to.
  “Khedut no Khitab Kharekhar Khububsurat ane Khushijanak chhe.”
  Best Wishes!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s