કાવ્યપઠન-‘ ખ” નો ખિતાબ—મારા અવાજમાં કાવ્યપઠન-

 

શબ્દારંભે અક્ષર એક  —– નવો પ્રયોગ —-

‘ ખ” નો ખિતાબ—મારા અવાજમાં કાવ્યપઠન-

ખરો ખિતાબ ખેડૂતને ખોળે,
ખેતીમાં ખુદનું ખોળિયુ ખોવે.

 

http://www.youtube.com/watch?v=97jRzPGnULs

One thought on “કાવ્યપઠન-‘ ખ” નો ખિતાબ—મારા અવાજમાં કાવ્યપઠન-

 1. Congratulations!
  A very poised and composed presentation with a flawless diction, of a poem from your first published book “Shabdo Na Palavde.”
  The reading selection of alphabet “KH”,
  a difficult letter to write on and to create a poem, you have made it quite easy and pleasing to listen to.
  “Khedut no Khitab Kharekhar Khububsurat ane Khushijanak chhe.”
  Best Wishes!

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s