પળના પીંછા

feathersanddropofwater

ખુબ પકડ્યાં પણ પળના પીંછા ખરી ગયાં, 
ખરતા ખરતા યુગની ટોચે પહોંચી ગયાં.

ખુબ પકડ્યાં પણ જળના ટીપાં વહી ગયાં,
વહેતા વહેતા સાગર ઉરે ભળી ગયાં.

ખુબ પકડ્યાં પણ રાતના સપના ઉડી ગયાં,
ઉડતા ઉડતા પ્રભાતના ખોળે જંપી ગયાં.

ખુબ પકડ્યાં પણ રવિ કીરણો નમી ગયાં,
નમતા નમતા નિરવ રાતમાં શમી ગયાં.

ખુબ પકડ્યાં પણ વયના વાયરા વાઇ ગયાં,
વાતા વાતા સમયનું ગીત ગાઇ ગયાં.

Advertisements

4 thoughts on “પળના પીંછા

 1. ખુબ પકડ્યાં પણ જળના ટીપાં વહી ગયાં,
  વહેતા વહેતા સાગર ઉરે ભળી ગયાં.

  ખુબ પકડ્યાં પણ રવિ કીરણો નમી ગયાં,
  નમતા નમતા નિરવ રાતમાં શમી ગયાં.

  મઝાની મુકત ગઝલ.

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s