અંધારી સવારે મહેંકતી મોસમ

rainy

 આ..હ  છલકતી ને મહેંકતી મોસમ છે,
  થોડી સરકતી ને બહેક્તી મોસમ છે.
        

         સવાર મેઘલી, છે અંધાર છાઇ,
         ઝબૂકતી વીજળી ને અંબર હેલી,
         શીકરોની ટપલી ને હવા યે ઘેલી,
         ઉર્મિની ભરતી અંતરમાં રેલી……

હાય, હૈયું ધક ધક ધડકાવતી મોસમ છે,
આજ  કૈંક યૌવનને શરમાવતી મોસમ છે.

          સમીરના સૂસવાટા જુલ્ફો રમાડતા,
          હ્રદયની રેશમી તળાઇને સ્પર્શતા,
          માટીની મીઠી મીઠી સોડમ વહાવતા,
          માદક ઉન્માદી અંગડાઇ મરોડતા…..

નસનસમાં નર્તન જગાવતી મોસમ છે,
અંગઅંગમાં અગન ઉછાળતી મોસમ છે. 

         નભના  નેવેથી ઝરમરતી ધારમાં,
         નાહ્યા કરું ઉભી પાછલી રવેશમાં,
         ખોતર્યા કરું ઝીણી ફાંસ જેવી યાદમાં,
         કલરવતા પંખીના સૂરીલા ગાનમાં…….

ભીના ભીના ગીતો ગવડાવતી મોસમ છે,
મોહબ્બતની મશાલને મમળાવતી મોસમ છે……

 

Advertisements

9 thoughts on “અંધારી સવારે મહેંકતી મોસમ

 1. સવાર મેઘલી,
  છે અંધાર છાઇ,
  ઝબૂકતી વીજળી ને અંબર હેલી,
  શીકરોની ટપલી ને હવા યે ઘેલી,
  ઉર્મિની ભરતી અંતરમાં રેલી……
  વાહ
  યાદ આવી
  ઉર્મિની એક ઝૂંપડી દિલમાં બળી ગઈ,
  તે દિવસે ચારે કોર ગજબ રોશની હતી.
  ના મારા ગુના યાદ કે ના એની સજા યાદ,
  આંખ છલકાઈ છે ભરતી બની.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s