સમયના સીમાડા

 
મળ્યાં ન મળ્યાં ને પડ્યાં વિખુટા,

ન વાતો, ન ચીતો ને પડ્યાં વિખુટા,

ચૂપચાપ સહ્યાં  સમયના સીમાડા,

અંતરથી તો યે ના પડ્યાં વિખુટા……………..

ઘેરાયાં મેઘલાં ને ના પડ્યાં છાંટણા,

સ્વાતિના બૂંદથી ચાતક વિહોણા,

હજાર ભાવો ચહેરે લીંપાયા,

અંતરથી તો યે ના પડ્યાં વિખુટા………………

નીતરતી નજરથી ભીતર ભીંજાયા,

ભીના થઇ પ્રશ્નો સઘળાં ખરડાયા,

ભાવિમાં ધરબ્યા મિલનના ઓરતા,

અંતરથી તેથી ન પડ્યાં વિખુટા………………...

Advertisements

5 thoughts on “સમયના સીમાડા

 1. મળ્યાં ન મળ્યાં ને પડ્યાં વિખુટા,
  ન વાતો, ન ચીતો ને પડ્યાં વિખુટા,
  ખૂબ સરસ પંક્તિઓ.

  Like

 2. નીતરતી નજરથી ભીતર ભીંજાયા,

  ભીના થઇ પ્રશ્નો સઘળાં ખરડાયા,
  khub Saras.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s