સમયના સીમાડા

 
મળ્યાં ન મળ્યાં ને પડ્યાં વિખુટા,

ન વાતો, ન ચીતો ને પડ્યાં વિખુટા,

ચૂપચાપ સહ્યાં  સમયના સીમાડા,

અંતરથી તો યે ના પડ્યાં વિખુટા……………..

ઘેરાયાં મેઘલાં ને ના પડ્યાં છાંટણા,

સ્વાતિના બૂંદથી ચાતક વિહોણા,

હજાર ભાવો ચહેરે લીંપાયા,

અંતરથી તો યે ના પડ્યાં વિખુટા………………

નીતરતી નજરથી ભીતર ભીંજાયા,

ભીના થઇ પ્રશ્નો સઘળાં ખરડાયા,

ભાવિમાં ધરબ્યા મિલનના ઓરતા,

અંતરથી તેથી ન પડ્યાં વિખુટા………………...

5 thoughts on “સમયના સીમાડા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s