આભાસ


તું મને ન  શોધ ક્યાંય આસપાસમાં,

 હું તને મળી શકું તારા જ શ્વાસમાં….—-અંકિત ત્રિવેદીને સલામ

****************    **************    **************  

 
મળતી
તી તને પ્રત્યેક શ્વાસમાં,
ખબર નોતી તું હતો મોટા નિવાસમાં….

ન મળે કદી તો ક્યાંથી ખબર પડે ?
રમતાતા બાળપણમાં શેરીના વાસમાં….

ફૂલની જેમ કોઇનામાં હું સવારથી,
કુમાશ શોધી રહી સુવાસમાં…..

પથિક કદીક તો પડશે ભૂલો,
જો નીકળ્યો હશે કદીક વરસાદમાં…

તરછોડી ચાલ્યોતો અચાનક,
મૂકી વિશ્વાસના આભાસમાં……..

ગઝલોમાં લખી તને થાકી હવે,
છોડ વાતો મળવાની કોક પ્રાસમાં…

********************************************************

 

 

 

Advertisements

5 thoughts on “આભાસ

 1. Wah!

  Shree Ankit Trivedi is one of my favorite poets of this time.

  I like this one:
  ગઝલોમાં લખી તને થાકી હવે,
  છોડ વાતો મળવાની કો‘ક પ્રાસમાં…

  Like

 2. તરછોડી ચાલ્યો‘તો અચાનક,
  મૂકી વિશ્વાસના આભાસમાં……..

  very good line…devikaben….

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s