હવે ગમે છે.

  

 —–અમૃત ઘાયલ—“કાજલભર્યા નયનના કામણ મને ગમે છે”ને સલામ–

**********     *********     *********     *********    *********   

 

 

dipa_l

 છો ને પ્રગટતા દીવા, મંદિરમાં હજારો,
મનમાં પ્રગટતો સાચો, દીવો હવે ગમે છે.

છો ને પૂજાતો પથ્થર,બની દેવરૂપ હજારો,
કરી કામ પછી છૂપાતો,  ઇનસાન હવે ગમે છે.

છો ને જીવનમાં થાતો, વર્ષોનો આ ઉમેરો,
વરસમાં ઉભરે જો જીવન,એવું હવે ગમે છે.

છો ને મળતી સંપત્તિ, ધનની બધે હજારો,
સમૃધ્ધિ સંબંધોની, સાચી હવે ગમે છે.

છો ને પહોંચે ગગનમાં,ચાંદ ઉપર યુવાનો,
શીતળતા અર્પે દિલને,ચાંદની હવે ગમે છે.
 

 છો ને પ્રગટતા દીવા, મંદિરમાં હજારો,
મનમાં પ્રગટતો સાચો, દીવો હવે ગમે છે.

 

dipa_l

Advertisements

10 thoughts on “હવે ગમે છે.

 1. છો ને પ્રગટતા દીવા, મંદિરમાં હજારો,
  મનમાં પ્રગટતો સાચો, દીવો હવે ગમે છે.
  સુંદર રચના
  ૨૦૦૯નું મંગળ પ્રભાત પરમ સત્તાની કૃપા-વરદાન સતત વરસે–એવી મંગળકામના.
  o *http://niravrave.wordpress.com/

  Like

 2. Very Nice Creation. Liked the central idea of this poem.
  That is what we should practice in life.
  We have no control in addition of Years in our Life but we can certainly control the addition of Life to these Years.
  We don’t have to be awed by the outer apprearance or affluence of anyone. What is inside that is important.
  Keep it up spreading and refreshing the invaluable truths of Life.

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s