‘ક્ષ’ અને ‘જ્ઞ’નો મેળો

2008 ના વર્ષની સાથે સાથે ચાલેલ મારી “શબ્દારંભે અક્ષર એક” ની યાત્રા પણ ‘ ક્ષ અને જ્ઞ ‘ ના મેળા સુધી આજે પરિપૂર્ણ  થાય છે.આ તબક્કે આપ સૌના પ્રતિભાવ અને એ દ્વારા મળેલ પ્રેરણા માટે ર્હ્ર્દયપૂર્વક, સવિનય ખુબ ખુબ આભાર..

************     *************    *************    ***************

 

beautiful-christmas-tree2

 ગદ્ય

ક્ષરાક્ષરના જ્ઞાતા ક્ષત્રિય ક્ષમિતે,

જ્ઞાન-ચક્ષુથી ક્ષીરનીરના જ્ઞાનથી,

જ્ઞાતિના ક્ષેત્રની ક્ષતિઓને,

ક્ષમ્ય-ભાવે ક્ષમી, ક્ષણે ક્ષણે,

ક્ષેમકુશળતા બક્ષી…..

 ************************************************************

 

Advertisements

7 thoughts on “‘ક્ષ’ અને ‘જ્ઞ’નો મેળો

 1. Hearty Congratulations!
  You finally did it. Not only it required a great determination and persistnce to complete this novel idea, it also needed a lot of search-research of words and then organizing them in an intelligent way to make a beautiful creation.
  You indeed deserve kudos for your herculean effort. All of us are proud of you!

  Like

 2. CONGRATULATION for all your poems, your organization of words, your imaginations and your hard work.EXCELLENT.and thanx aamne gujrati na aatla badha words sathe parichay karavyo.

  Like

 3. કદાચ સૌથી વધારે મુશ્કેલ અક્ષરો.
  બહુ મહેનત કરી.
  હવે આખા કક્કાની ઈ બુક બનાવી દો.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s