‘ય’નો યોગ

 

‘ય’નો યોગ

યુગ્મની યાત્રા યાદગાર.

યોગવિણ યુધિષ્ઠિરને યાતના;

યોગવિણ યુધ્ધે યાદવાસ્થળી..

યુગ-યુગથી યોગયોજના.

યથાકાલ યત્કિંચિત યજ્ઞથી

યજમાન યોગે યશસ્વી.

યાત્રા યથા યાદગાર...

  

 

4 thoughts on “‘ય’નો યોગ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s