‘ળ’ ન હોત તો ?

ન હોત તો ગોળ ગળ્યો ન હોત,

        ને સઘળું સળવળતુ ન હોત;

ન હોત તો ફળિયે મળ્યા ન હોત,

        ને કાળજે સોળ ન હોત;

ન હોત તો માળવે મળ્યા ન હોત,

        ને મેળે મેળાવડો ન હોત;

ન હોત તો ખોળિયું હેતાળ ન હોત,

        ને વાંસળી થી વ્યાકુળ ન હોત;

ન હોત તો કાગળ ઝળક્યાં ન હોત,

        ને ઝાકળ ઝળહળ ન હોત;

ન હોત તો આંગળી ઝબોળાઇ ન હોત,

        ને જળ ખળભળ ન હોત.

Advertisements

5 thoughts on “‘ળ’ ન હોત તો ?

 1. જ્યોતિંદ્ર દેસાઈની એક વાત યાદ આવે છે.
  ભરુચમાં નળ ન હતા
  એટલે
  ભરુચી ળ ને બદલે લ બોલતા.
  તું માલ પર ચઢીને ગાલ પર ગાલ દે છે…

  Like

 2. ખુબજ સરસ કવિતા છે. Pragnaju ની વાતબી મજાની છે કે ભરુચી લોકો ળ ને બદલે લ બોલે છે

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s