‘શ’ની શોભા

 

શત શત શગ શમાની શોભા,

શબનમ શતદલની શોભા.

શમણાઓ શૈશવની શાન,

શીતલતા શીકરોની શોભા….

 

શીલ શરમ શીલવાનની શોભા,

શમીપૂજન શબરીની શોભા.

શબદ શાણો શૂન્યની શાન,

શુધ્ધ શૈલી શબ્દોની શોભા….

 

શૃંગ શૃંગ શિખરની શોભા,

શંખનાદ શૂરવીરની શોભા.

શોણિતભીની શહીદોની શાન,

શાલીનતા શહેનશાહની શોભા….

 

શુભ્રતા શરદેન્દુની શોભા,

શુચિ-શર્વાણી શંભુની શોભા,

શકુંતશોર શારદાની શાન,

શસ્ય શ્યામલા શત શત શોભા…..

————————————————–
શગ=જ્યોત;                 શમા=મીણબત્તી
કુંત=મોર;     શસ્યશ્યામલા=ભારતમાતાનું વિશેષણ.
———————————————————————–
 

Advertisements

4 thoughts on “‘શ’ની શોભા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s