તુલસીના વન

tulsee21

તુલસીના છોડ લીલાંછમ,

બની વન વન ઉગે મારે આંગણ,

લોક મને આવી આવી જોઇ હવે પૂછે, 

કહેને અલી,કોણે અહીં,કીધા આવી કામણ ?

કે તુલસીના છોડ લીલાંછમ,

બની વન વન ઉગે તારે આંગણ ? 

એ..તો વાયુ સંગ વાતું માનું વ્હાલ, 

જેમ ફળફૂલ ફાલે ખુબ ફાગણ, 

એમ છોડ રામશ્યામ બની વન વન ઉગે,

કે તુલસીના છોડ લીલાંછમ,

બની વન વન ઉગે મારે આંગણ.

Advertisements

3 thoughts on “તુલસીના વન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s