‘પ’ની પ્રાર્થના

 હેરી પાયલ પનઘટ પર,

        પનિહારી પલકે પાંપણ પલપલ,

પાથરી પાનેતરનો પાલવ,

        પહોરે પોકારે પ્રિતમ પ્રિતમ…

પહેરી પટકૂળ પીળું પીતામ્બર,

        પવન પગલે પૃથ્વી પથ પર,

પળમાં પહોંચે પ્રભુજી પાદર,

        પ્રકૃતિ પામે પ્રચ્છન્ન પગરવ…

પુષ્પ પ્રફુલ્લિત પાનપાન પર,

        પાંખ પ્રસારે પંખી પિંજર,

પનિહારી પામે પૈગામ પટપટ,

        પહોંચી પામે પ્રીત પરબ પર…

પહેરી પાયલ પનઘટ પર,

        પામે  પાવન પ્રસાદ પલપલ,

પાડે પડઘા પરવત પરવત

        પનિહારી પ્રાર્થે પ્રભુને પલપલ….

****************    ****************    ****************   

પદ્મનાભ: પ્રભુ પાવન,પવિત્રાણામ પરમ પિતા,
પુષ્કરાક્ષ:પ્રાણદો પ્રાણ:,પ્રતિષ્ઠામ પર્યવસ્થિતમ;
પ્રજાભવ: પ્રભુરીશ્વર: પુષ્પહાસ:પ્રજાગર:
પ્રાંશુર્મોઘ: પ્રકાશાત્મા,પૂણ્યકીર્તિ પ્રિયકૃતમ.

****************    ****************    ****************    

Advertisements

8 thoughts on “‘પ’ની પ્રાર્થના

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s