‘ધ’ની ધરતી


ધોમધખતા ધૂપથી ધીખે,

          ધીમી ધીમી ધરા ધીખે,

ધક્ધક્તી ધમનીઓ ધડકે,

          ધન-ધાન્યની ધગશ ધરે,

ધૂપસળી-શી ધૂમ્રરેખે,

          ધૂન ધ્યેયની ધીરે ધીરે.

ધૂમધડાકે ધેનૂ ધ્રૂજે,

          ધસમસતી ધીરજથી ધારે,

ધરણીધરના ધાગે ધાગે,

          ધનંજયી ધ્વજ ધીમે ધીમે,

ધન્ય ધન્ય ધરતીને ધાબે,

          ધન્ય ધન્ય ધાતાને ધામે.

 

 ધાતા=વિધાતા

Advertisements

4 thoughts on “‘ધ’ની ધરતી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s