‘ધ’ની ધરતી


‘ધ’ની  ધરતી

ધોમધખતા ધૂપથી ધીખે,

        ધન-ધાન્યની ધગશ ધીરે,

ધક્ધક્તી ધમનીઓ ધડકે,

       ધીમી ધીમી ધરા ધબકે.

ધૂપસળી-શી ધૂમ્રરેખે,

        ધૂન ધ્યેયની ધીરે ધીરે.

ધરણીધરના ધાગે ધાગે,

        ધનંજયી ધ્વજ  ધાબે ધાબે

ધન્ય ધન્ય ધરતીની ધારે

         ધન્ય ધન્ય ધાતાને ધામે. 

 ધાતા=વિધાતા

4 thoughts on “‘ધ’ની ધરતી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s