શ્રાવણી રોશની

         

નવજાત બાળ જોઉં ને ધક ધક, થાય હૈયે શુંશું લખુ;
માસુમ ચહેરો જોઉં ને થાય એકાએક  ઇશ્વર લખુ.

પ્રથમ રુદનનો સૂર સાંભળી વિસ્મયનો ભંડાર લખુ,
ઘેરી નિંદનું સ્મિત આહા, બ્રહ્માંડનો આવિષ્કાર લખુ.

નાજુક કોમળ સ્પર્શી હથેળી, નિયતિનો આકાર લખુ,
નિર્દોષ ઉઘડતા નેત્રો નીરખી,સપનાઓ સાકાર લખુ.

પદ્મશો પંપાળી અંગૂઠો, ઇશાનો અજબ ઉપહાર લખુ,
લાગણી બની ગોવાલણી  ર્હ્રદયે રચાતો રાસ લખુ.

મનને પકડી કલમમાં આજે, અશનિનો ચમકાર લખુ,  
દિલ નિચોવી સમંદર જેટલો પ્રેમ પારાવાર લખુ.

ઉગી સુરખી ભરી આંગણે એક એવી સવાર લખુ,
નવજાત શિશુ જોઇ જોઇ થાય હૈયાનો હાર લખુ.

વિશાલાકાશે ભરી રોશની,પરમેશ્વરને અહોભાવ લખુ,
અડગ અચલ ધ્રુવ-તારકોનો બસ, જયજયકાર લખુ…..

 અશનિ=વીજળી

Advertisements

15 thoughts on “શ્રાવણી રોશની

 1. Wah Devikaben! Kavita nu vishal aakash roshani thi zagmagi uthyu! Tamari Kalam aa j rite dipavata rahesho.

  Khub Khub hardik shubhechchha!

  Sangita

  Like

 2. Devikaben,
  “Ati Sundar” creation. The arrival of little Roshni in your family is providing you more “Roshni”- (Inspiration) in your creative activity and a real pleasure for all of us to read your poems. The “VISHAL” “AAKASH” of Dhruva Family is now shining more bright with “ROSHNI”. Congratulations to you and the family.
  God Bless the little one!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s