‘ઢ’નો ઢોલ

      

ઢોલિયો ઢાળી ઢોલીએ,
ઢોલક ઢમ ઢમ ઢબુકાવ્યાં,

ઢંઢેરાના ઢાંચે ઢબથી,
ઢંક,ઢોર,ને ઢેલ ઢળકાવ્યાં;

ઢેબરાં ઢાંકી ઢૂંકડેથી,
ઢચૂક ઢચૂક ઢીંગલા ઢસડાવ્યાં,

ઢાલથી ઢાંકપીંછોડના ઢંગે,
ઢળી ઢોળાઇ ઢોલ ઢંઢોળાવ્યાં.

ઢોલિયો ઢાળી ઢોલીએ,
ઢોલ ઢમ ઢમ ઢબુકાવ્યાં.

 

 ઢંક=કાગડો

Advertisements

2 thoughts on “‘ઢ’નો ઢોલ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s